Giao hàng và đổi trả

 • Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được giao hàng theo hình thức online có nghĩa là khi bạn thực hiện thanh toán thành công sản phẩm sẽ được gửi qua email của bạn.
 • Đơn hàng thường được xử lý trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút hoặc sớm nhất có thể.
 • Khi đơn hàng xử lý thành công sẽ có email thông báo, bạn chỉ cần đăng nhập vào email của bạn và tải sản phẩm
 • Bạn chỉ mất duy nhất phí mua hàng, ngoài ra không cần phải trả thêm bất cứ chi phí nào khác
 • Sản phẩm được phân phối bởi GPLDevKit
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác nhận bởi nhà sản xuất hay nhà phát triển
 • Sản phẩm không thể hoạt động hoặc thiếu tính năng do thiếu template, license
 • Bạn mua sản phẩm nhưng sản phẩm đó bị hết hàng
 • Chúng tôi chấp nhận đổi cho bạn một sản phẩm tương tự với sản phẩm gốc mà bạn đã mua nếu sản phẩm bạn mua bị lỗi
 • Sản phẩm không tương thích với website, server hay môi trường của khách hàng
 • Khách hàng tạo ra những thay đổi bên trong source code của sản phẩm ban đầu
 • Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn, mục đích của nhà sản xuất
 • Đã mua nhưng thay đổi không muốn sử dụng nữa