Bảo mật thông tin

Web bán sản phẩm số của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, tuân thủ chặt chẽ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết như tên, địa chỉ email, và thông tin thanh toán khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc thực hiện thanh toán, để xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ tối ưu.

Thông tin này được sử dụng cho việc xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, tư vấn sản phẩm, thông báo khuyến mãi, và cải tiến dịch vụ. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu pháp lý.

Áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt như mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập để bảo vệ thông tin khách hàng, đảm bảo không rò rỉ, mất mát, hay sử dụng sai mục đích.

Khách hàng có quyền kiểm tra, chỉnh sửa, hoặc xoá thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ khách hàng trong việc truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của họ.

Chúng tôi luôn cập nhật và thực thi các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định mới về bảo vệ dữ liệu. Mọi thắc mắc hoặc đề xuất về chính sách bảo mật có thể được gửi đến chúng tôi qua email để nhận sự hỗ trợ tốt nhất.